Saunaprojekt er godkendt af Kystdirektoratet

19. november 2023 15:04 , af Jens Ulrik Nielsen
En super dejlig nyhed. Det lysner nu for vores permanente sauna!
Kystdirektoratet har givet os dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen og de har kun meget få forbehold i forhold til vores projektforslag.
Dispensationen har været i høring hos relevante myndigheder og interesseorganisationer. Høringsfristen udløb medio november, uden der var indkommet klager.
Næste skridt er byggetilladelse fra kommunen. Vi er gået i gang med detailprojektering af saunaen og kan så småt gå i gang med at søge fonde om midler til byggeriet.
En stor tak til Pia Enemærke Becker og Anna-Maria Paamand, der har hjulpet med udarbejdelsen af projektoplægget til Kystdirektoratet.
Hilsen Bestyrelsen